ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA - 5 NAJČASTEJŠÍCH OTÁZOK

- informácie o zľavách nájdete TU -

1. Kedy je potrebný energetický certifikát?

Energetická certifikácia budov je povinná pri kolaudácii novej alebo významne obnovenej budovy (rekonštrukcia, zateplenie fasády, výmena okien, atď.), ale taktiež pri predaji a prenájme budovy. Energetická certifikácia nie je povinná pre historické budovy, priemyselné haly a sklady, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy, obytné budovy so sezónnym využívaním menej ako 4 mesiace v roku a pre samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50m². Ak kupujete dom alebo byt, vyžiadajte si energetický certifikát budovy, aby ste nekúpili „mačku vo vreci“. Neváhajte nás osloviť a využite bezplatné poradenstvo. Pomocou termokamery odhalíme aj skryté vady! Energetická trieda budovy by mala byť jedným z hlavných parametrov výberu pri kúpe novostavby, ale aj pri výbere typového (katalógového) projektu, rovnako ako je to napr. pri kúpe chladničky.

2. Koľko stojí vypracovanie energetického certifikátu?

Cena energetického certifikátu závisí predovšetkým od veľkosti a zložitosti budovy. Pri rodinných domoch sa hodnotí tepelná ochrana stavebných konštrukcií, systém vykurovania a prípravy teplej vody. Cena je v porovnaní s väčšími budovami výrazne nižšia, pohybuje sa vo výške od 180,- do 250,- eur pre rodinné domy s úžitkovou plochou do cca. 250m² a pri štandardnej dodacej dobe energetického certifikátu (spravidla 1 týždeň). Súčasťou energetickej certifikácie je aj komplexná termovízia budovy! Vždy sa informujte aj na rôzne zľavy! Pri väčších budovách a budovách neobytného charakteru sa hodnotí aj osvetlenie, vzduchotechnika a chladenie, takže vstupujú tu ďalšie profesie a z toho dôvodu je aj cena vyššia. Stanovuje sa spravidla individuálne, pohybovať sa môže v stovkách ale aj tisíckach eur. A na koniec ešte jeden tip: Vždy si overte, či v cenovej ponuke, ktorá Vám bola predložená je uvedená konečná cena, nakoľko si niektoré firmy účtujú dodatočne rôzne "náklady navyše", ako napr. cenu za výjazd alebo iné expedičné poplatky. Taktiež si treba dať pozor na ponuky typu "bez dokladu". Každý energetický certifkát budovy musí byť evidovaný v databáze MVRR SR, neoficiálny "certifikát" je len bezcenný zdrap papiera!

3. Do akej energetickej triedy bude zaradený môj dom?

Energetický certifikát je akési „osvedčenie“ alebo „preukaz“ budovy. Okrem identifikačných údajov budovy obsahuje teda zaradenie do energetickej triedy od A do G, pričom trieda A je z hľadiska spotreby energie najlepšia. Pri rodinných domoch do triedy A sa zaraďujú iba nízkoenergetické domy s minimalizovaným únikom tepla a energeticky úspornými technológiami ako sú napr. tepelné čerpadlo, vetranie s rekuperáciou tepla, solárne kolektory, infražiariče a pod. Niektoré novostavby spĺňajúce platné normy sa zaradia do triedy C, prípadne aj D. Významný faktor je napr. aj samotný tvar budovy, keďže kompaktný tvar znamená menší obvodový plášť (teplovýmenný obal) a teda aj menšie tepelné straty. Typickým príkladom sú napr. veľmi členité domy alebo aj bungalovy, kde je nevýhodnejší pomer vonkajšej plochy (fasáda + strecha + podlaha) k vnútornej podlahovej ploche.

4. Aký má rozsah energetický certifikát?

Metodiku, ale aj rozsah energetického certifikátu stanovujú právne predpisy, sú to o.i. zákony 555/2005 Z.z. a 476/2008 Z.z., resp. vyhlášky 625/2006 Z.z. a 311/2009 Z.z. Rozsah a forma energetického certifikátu sú teda jasne stanovené, reklamné slogany typu „certifikát od nás má 30 strán“ sú zavádzajúce a nekorektné. Samozrejme certifikát môže byť doplnený o prílohy, napríklad o sprievodnú správu, fotodokumentáciu alebo protokol termovízie budovy. Na štítku energetického certifikátu je na škále vyznačené zaradenie do tried A až G (globálny ukazovateľ), a samostatne je vyznačená primárna energia a emisie CO2. Energetický certifikát vždy obsahuje aj vyhodnotenie jednotlivých miest spotreby, ale aj individuálne odporúčanie na zlepšenie energetickej hospodárnosti, návrh na zníženie spotreby energie a tvorby emisií oxidu uhličitého. Správa so vstupnými údajmi, opisom budovy a podrobným výpočtom je taktiež povinnou súčasťou energetického certifikátu. Originál energetického certifikátu si ponecháva majiteľ budovy. Energetický certifikát má platnosť 10 rokov.

5. Aké podklady je potrebné mať pripravené?

Nemusíte si robiť starosti s prípravou podkladov, veď úlohou spracovateľa energetického certifikátu je odbremeniť Vás od týchto starostí. Výkresy projektovej dokumentácie (pôdorysy, rezy, pohlady) sa využijú na prepočet plôch obvodového plášťa budovy a pri obhliadke stavby sa preveria a zistia všetky potrebné údaje, najmä parametre technických zariadení (kotol, zásobník teplej vody a ostatné), použité materiály, spôsob ich zabudovania, prípadné zmeny a rozdiely oproti projektu a pod. Pomocou termokamery sa skontroluje technické prevedenie stavebných prác, identifikujú sa napríklad skryté vady a tepelné mosty v konštrukcii. Obhliadku a kontrolu podkladov by mal preto vždy vykonávať odborník, stavebný inžinier a nie "poslíček". Nedostatočné alebo nepresné informácie, nekvalitné podklady by totiž mohli mať za následok nižšiu kvalitu výsledku.


- informácie o zľavách nájdete TU -


Využite možnosť bezplatnej konzultácie a poradenstva, neváhajte nás osloviť už pred samotnou projektovou prípravou stavby či pred kúpou rodinného domu! Venujte prosím tejto problematike dostatočnú pozornosť, aby ste si po kolaudácii nepovedali: „dnes by som to robil inak...“. V prípade otázok, prosím neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo najlepšie osobne, sme Vám plne k dispozícii.
Na Vašu návštevu sa teší autor článku:

Ján Fašanga

autorizovaný stavebný inžinier SKSIMáte otázky? Delí nás iba vzdialenosť po telefón na Vašom pracovnom stole!

Všetky kontakty nájdete TU. Pre ďaľšie informácie neváhajte nás kontaktovať aj na info@privileg.sk, alebo použite formulár pre rýchly kontakt.


- späť na hlavnú stránku -


späť na hlavnú stránku | produkty a služby | kontakt

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV S TERMOVÍZIOU

TERMOVÍZIA BUDOV

KOMPLEXNÁ ENERGETICKÁ INŠPEKCIA BUDOV S TERMOKAMEROU

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Najčastejšie vyhľadávané témy:

PROJEKTY DOMOV TERMOVÍZIA ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT DOTÁCIE KATALÓG RODINNÝCH DOMOV RODINNÉ DOMY CHATY BUNGALOVY PROJEKTY BUNGALOVOV ZATEPĽOVANIE PROJEKTY DOMU PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV ARCHITEKTI ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA MONTOVANÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY ZATEPLENIE BUNGALOV DOMY NA KĽÚČ PROJEKTOVANIE STAVEBNÉ POVOLENIE PROJEKTY DOMY RODINNE DOMY PASÍVNE DOMY TERMOKAMERA PROJEKTOVANIE STAVIEB STAVEBNÉ POZEMKY PROJEKTANTI PROJEKTY RODINNYCH DOMOV ENERGETICKÝ AUDIT KATALÓG DOMOV BUNGALOVY PROJEKTY PASÍVNE DOMY