TERMOVÍZIA BUDOV - 10 NAJČASTEJŠÍCH OTÁZOK

- informácie o službe, cene a zľavách nájdete TU -

1. Ako funguje a čo sníma termokamera?

Termokamera je vlastne infračervená kamera, ktorá na základe nameraných a prednastavených údajov vypočíta povrchovú teplotu cieľového objektu. Každý materiál vyžaruje "teplo" (presnejšie infražiarenie) a keďže stavebné konštrukcie nie sú homogénne, preto z dôvodu tepelných mostov majú na povrchu rôzne teploty. To znamená, že v mieste tepelných mostov je vonkajší povrch teplejší ako inde, resp. vnútorný povrch ochladený. Termokamera teda odhalí voľným okom neviditelné tepelné mosty a skryté vady.

2. Kedy sa vykonáva termovízia budov?

Len vo vykurovacom období, musí byť totiž dostatočný teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom. Rozdiel by mal byť cca. 10-15°C a viac, čiže v prípade vnútornej teploty okolo +20°C by malo byť vonku max. +5°C. Pri termografii budovy nemôže byť fasáda oslnená a prehriata (zdeformovalo by to výsledok). Termovízia sa preto spravidla vykonáva v skorých ranných hodinách, pred východom slnka. Podrobná termovízia rodinného domu trvá spravidla cca. 1 až 2 hodiny, ak sa vyhodnocuje aj na mieste.

3. Stačí urobiť termovíziu len zo strany exteriéru?

Určite nie. Termovízia len zo strany exteriéru je nedostatočná, neodhalí totiž všetko a nezískajú sa dostatočné informácie o budove. Napríklad fasáda môže byť opláštená niekoľkocentimetrovým polystyrénom, čo už može "zakryť" niektoré nedostatky konštrukcie. Termokamera v skutočnosti "nevidí" do hĺbky, sníma vždy len "povrchovú teplotu". Aby sa budova mohla dôveryhodne vyhodnotiť, je bezpodmienečne nutná termovízia aj zo strany interiéru.

4. Koľko snímok je potrebné vyhotoviť pre rodinný dom?

Rozhodne nestačí spraviť 4 snímky zo štyroch strán, ale ani cca. 8-10 snímok dokopy, bola byto len orientačná kontrola, nezdokumentovali by sa všetky dôležité detaily. Nikto nepotrebuje "farebné obrázky" zo vzdialenosti 20m od domu, ale podrobnú analýzu aj toho najmenšieho detailu. Čiže boli by to vyhodené peniaze. Proste počet nemôže byť obmedzený. Spravidla to znamená, že pre bežný rodinný dom je treba spraviť minimálne 20-30 snímok, často ale aj viac, v krajnom prípade je to niekedy aj 60-80 snímok.

5. Čo všetko sa dá zistiť termovíziou?

Výhoda termografie je, že odhaľuje nedostatky nedeštruktívnym spôsobom, čiže nie je nutné vŕtať sondy či iným spôsobom narušiť konštrukciu. Termovízia odhalí aj tie najmenšie tepelné mosty, nedostatočné vyplnenie konštrukcií tepelnou izoláciou (strechy, podhľady ale napr. aj steny montovaných domov), zle osadené či netesné okná, perforácie a poruchy parozábrany, poruchy hydroizolácie (zatekanie vody do tepelnej izolácie) a pod. Lokalizujú sa aj všetky miesta s teplotou nižšou ako je rosný bod, čiže všetky miesta, kde by v budúcnosti mohli vznikať plesne.

6. Čo neodhalí termokamera?

Tak ako všetko, aj termovízia má svoje obmedzenia. Termokamera meria "povrchovú teplotu", nie vždy je teda schopná odhaliť, čo sa deje vo vnútri viacvrstvovej konštrukcie. Napríklad ak je za predsadenou konštrukciou prevetraný vzduchový priestor, tak nie je možné vždy presne identifikovať prípadnú poruchu za týmto medzipriestorom. V takýchto prípadoch sa pri inšpekcii využívajú ďaľšie prístore, ako napr. endoskopická kamera.

7. Akú má citlivosť a presnosť termokamera?

Termovízna kamera má veľmi vysokú citlivosť, väčšinou okolo 0,1°C alebo dokonca aj menej. Takže odhalí aj tie najmenšie tepelné mosty. Treba si však uvedomiť aj fakt, že sa jedná o nekontaktné meranie teploty, samotná hodnota teploty je vlastne výsledkom výpočtu na základe nasnímaných informácií a ďaľších rôznych prednastavených hodnôt. Preto je presnosť nameranej "teploty" aj za predpokladu vhodne prednastavených parametrov spravidla v rozmedzí ± 2°C.

8. Aký je výstup z termovízie budovy?

Štandardný výstup termografie budovy je protokol. Protokol obsahuje okrem samotných termogramov aj príslušnú fotodokumentáciu, no a v neposlednom rade aj popis zistených nedostatkov a možných príčin, ale aj predbežný návrh riešenia. Protokol z termovízie sa klientovi odovzdáva v elektronickej forme, napálený na CD. K protokolu termovízie je možné spracovať odborný posudok, tepelnotechnický posudok, resp. následne vypracovať projektovú dokumentáciu navrhovaného riešenia.

9. Má význam termovízia aj pre novostavby?

Rozhodne áno. Vďaka termovízie má stavebník (investor) možnosť dať si skontrolovať kvalitu práce na svojom dome ešte pred odovzdaním diela a teda pred uhradením faktúr za prevedené stavebné práce. V prípade zistených nedostatkov si teda môže nárokovať ich odstránenie, čo je po uhradení všetkých faktúr možné už len vrámci reklamácie (a často komplikované, neustále naťahovanie sa... žiaľ poznáme to všetci...). Taktiež je termovízia ideálna pred kúpou hotovej budovy (či už novostavby alebo staršej budovy), nekupujete totiž mačku vo vreci. Termovízia sa ďalej využíva pred obnovou budov, napr. pred zateplením s cieľom zisťiť nedostatky a následne optimalizovať návrh obnovy. Termovízia sa taktiež využíva pri energetickej certifikácii budov.

10. Na čo si dať pozor pred objednaním služby termovízie?

Ceny za termovíziu nájdete na internete naozaj rôzne, rozdiely sú často aj niekoľkonásobné. A často je výrazný rozdiel aj v rozsahu ponúkaných služieb. Pri vyhodnotení cenových ponúk preto určite neprehliadnite nasledujúce veci:
- Či sa nejedná o podvodníka, čo ponúka "termovíziu", pričom nedisponuje ani potrebným vybavením a na obhliadku dorazí s klasickým fotoaparátom s upraveným infrafiltrom. (Žiaľ je to reálna skúsenosť oklamaných ľudí). Takýto fotoaparát je pre relevantnú stavebnú diagnostiku absolútne nepoužiteľný.
- Treba si overiť, či samotnú termovíziu aj následné vyhodnotenie bude robiť kvalifikovaný odborník (spravidla stavebný inžinier). Termokamera v rukách neskúseného (nekvalifikovaného) užívateľa bude mať za následok veľmi nepresné až skresľujúce výsledky. Samotnú termovíziu a ani následné vyhodnotenie by rozhodne nemal robiť žiadny brigádnik či poslíček.
- V cenovej ponuke musí byť jasne definovaná konečná cena, vrátane výjazdu, vrátane vypracovania protokolu, no a najmä bez obmedzenia počtu snímok. Nenechajte sa pomýliť s cenovou ponukou typu: "X snímok v cene, ďalšie za príplatok". Nikto nevie vopred, koľko snímok bude treba u Vás spraviť, takže nakoniec by ste doplatili možno aj dvojnásobok pôvodnej ceny.
- Neprehliadnite prípadné služby naviac, ktoré môžu byť v cene. Môže to byť napr. meranie vzduchotesnosti okien pomocou anemometra alebo využitie endoskopickej kamery počas obhliadky. Sú to služby, ktoré sa pri ozajstnej inšpekcii budovy štandardne používajú. Vyžadujte ich preto aj Vy od svojho dodávateľa!


informácie o službe, cene a zľavách nájdete TU -
Máte otázky? Delí nás iba vzdialenosť po telefón na Vašom pracovnom stole!

Všetky kontakty nájdete TU. Pre ďaľšie informácie neváhajte nás kontaktovať aj na info@privileg.sk, alebo použite formulár pre rýchly kontakt.


- späť na hlavnú stránku -


späť na hlavnú stránku | produkty a služby | kontakt

TERMOVÍZIA BUDOV

KOMPLEXNÁ ENERGETICKÁ INŠPEKCIA BUDOV S TERMOVÍZIOU

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT DOMU S TERMOVÍZIOU

termogramtermogramtermogramtermogramtermogramtermogramtermogram

Najčastejšie vyhľadávané témy:

PROJEKTY DOMOV TERMOVÍZIA ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT DOTÁCIE KATALÓG RODINNÝCH DOMOV RODINNÉ DOMY CHATY BUNGALOVY PROJEKTY BUNGALOVOV ZATEPĽOVANIE PROJEKTY DOMU PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV ARCHITEKTI ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA MONTOVANÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY ZATEPLENIE BUNGALOV DOMY NA KĽÚČ PROJEKTOVANIE STAVEBNÉ POVOLENIE PROJEKTY DOMY RODINNE DOMY PASÍVNE DOMY TERMOKAMERA PROJEKTOVANIE STAVIEB STAVEBNÉ POZEMKY PROJEKTANTI PROJEKTY RODINNYCH DOMOV ENERGETICKÝ AUDIT KATALÓG DOMOV BUNGALOVY PROJEKTY PASÍVNE DOMY